tymczasowy szpital

Projektowanie tymczasowych szpitali
– jak uniknąć błędów i na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę podczas adaptacji, aranżacji pomieszczeń na tymczasowy szpital polowy? Jak zaadoptować halę na tymczasowy szpital?
Czy szkołę można dostosować na tymczasowy szpital polowy? Jaka przestrzeń nadaje się najlepiej na tymczasowy szpital polowy? Jak zabezpieczyć personel medyczny i pacjentów? – Na te i inne pytania odpowiada architekt Roman Lis


na co zwrócić uwagę
podczas realizacji tymczasowego szpitala?

na lokalizację;
na dostępność mediów w budynku;
na uwarunkowania architektoczno – konstrukcyjne;
na przepisy prawa budowlanego;


tymczasowy szpital polowy a jego lokalizacja?

# Na terenie tymczasowego szpitala powinien znajdować się wydzielony parking dla:

a/ samochodów osobowych dla personelu medycznego;
b/ samochodów osobowych dla klientów szpitala (chorych);
c/ pojazdów służb medycznych;
d/ zaopatrzenia;

# Komunikacja (chodnik, droga) pomiędzy parkingiem,
a tymczasowym szpitalem powinna być pozbawiona barier architektonicznych.

# W przypadku występowania schodów przed budynkiem adaptowany obiekt powinien
być wyposażony w rampę dla osób niepełnosprawnych, rampę dla służb medycznych.


dostępność mediów w budynku.
Adaptowany budynek powinien być wyposażony w:

a/ instalację ogrzewczą (uwaga! w przypadku sal chorych należy przewidzieć wyższą temperaturę
niż standardowo: 20 – 24 stopnie Celsjusza! );
b/ instalację elektryczną w szczególności instalację siłową
( moc zapotrzebowania na energię elektryczna
uzależniona będzie od ilości łóżek);
c/ instalację wentylacji nawiewno – wywiewnej
(ilość wymiany powietrza uzależni ona będzie od ilości osób w danej przestrzeni oraz kubatury pomieszczenia)
d/ instalację teletechniczną
(internet, telefon, monitoring, instalację przywoławczą i alarmową);


uwarunkowania architektoniczno – konstrukcyjne
adaptowany budynek powinien być:

#budynkiem parterowym,
# halą jednoprzestrzenną z ponadprzeciętną wysokością pomieszczenia,
(uwaga! Strefa podstropowa powinna umożliwiać swobodne rozprowadzenie instalacji elektrycznych,
ogrzewczo- wentylacyjnych, teletechnicznych oraz gazów medycznych),
# budynek powinien być wyposażony w zaplecze sanitarne
lub dysponować powierzchnią umożliwiającą montaż modułowych systemów sanitarnych,
# w przestrzeni obiektu należy wygospodarować pomieszczenia techniczne, pomocnicze z przeznaczeniem na
magazyn środków ochrony osobistej, brudownik, magazyn leków, magazyn sprzętu, pomieszczenie monitoringu i ochrony,
# w przestrzeni obiektu dodatkowo muszą się znaleźć pomieszczania dla personelu medycznego w odrębną strefą sanitarną oraz pomieszczeniami do wypoczynku i szatniami,
# wielkość adaptowanej przestrzeni musi umożliwiać wygospodarowanie stref, ścieżek czystych i brudnych;
# należy znać dopuszczalne obciążenia użytkowe tzn.:, jakimi dodatkowymi kilogramami można obciążyć konstrukcję dachu lub stropu aby nie uległ zerwaniu/ zawaleniu;
# budynek musi spełniać wymagania ochrony pożarowej i zostać dopuszczony do użytkowania na potrzeby tymczasowego szpitala


Masz dodatkowe pytania? Chcesz poznać więcej szczegółów? Umów się na spotkanie tel.: +48 415 13 20 lub wideo rozmowę.
Do konsultacji online czy wideo używamy aplikacji Hangouts Meet – nie musisz nic instalować wysyłamy link i wszystko działa .
Do zobaczenia.